นาย ถิรยุทธ สวัสดิ์มงคล

ผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชีให้เป็นที่เชื่อถือในสังคมและด้วยความที่ต้องการที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในวิชาชีพก่อประโยชน์ให้เกิดแก่ธุรกิจและสังคมให้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ผมจึงมาเปิดบริษัทฯ เพื่อจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแม้เราจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่เราจะช่วยผู้ประกอบการให้หมดความกังวลในเรื่องงานบัญชีและระบบบัญชี ของกิจการให้มากที่สุด บนพื้นฐานจรรยาบรรณของความถูกต้องและเชื่อถือได้