20/10/2016

วันที่ 20 ตุลาคม 2559. TDA TEAM ได้รับเชิญจาก บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ฝ่ายบัญชีและกลุ่มสายงานบ้านเดี่ยว. มาสัมมนาพร้อมให้ความรู้ผู้รับเหมาหลังจดจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคลแล้ว.