17/12/2017

เช็คสต๊อกประจำปี 2017 มาถึงแล้ว

 

 

 

 

29/11/2017

TDA. จัดประชุมการควบคุมภายในและเทคนิคการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผลและเกิดการบริหารความเสี่ยงที่สามารถกำหนดได้ตาม COSO -ERM 2017 ดังนี้

1. ความเป็นธรรมมาภิบาลและพฤติกรรม(governance and culture)

2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงยุทธ์ศาสตร์(strategy and objective-setting)

3. การจัดการความเสี่ยง( risk performance)

4. การทบทวนและปรับปรุง (review and revision)

5. ข้อมูล การสื่อสาร และการรายงาน(information, communication, and reporting)

 

 

 

 

18/08/2017

TDA จัดประชุมฝ่ายบัญชีและการเงินให้ลูกค้า เดือนละครั้งเพื่อเพิ่มการจัดการบริหารทีมให้เร็วขึ้น!! #อีซูซุ สุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

07/11/2017

ผจก.และทีมงานสาขานี้ ขยันตั้งใจทำงานปิดงบแบบมืออาชีพมาก

 

 

 

 

18/08/2017

Meeting Account Tutor school Business. สถาบันกวดวิชาดาวตะวันเตรียมเข้าทหารนายร้อยจปร. นายเรือ นายเรืออากาศ นายร้อยตำรวจ !!!สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ #สถานที่เรียนจังหวัดลพบุรี