เส้นทางสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

‎เส้นทางสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต‬
       
สภาวิชาชีพบัญชี จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ Certificated Public Accountant : CPA ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและต้องมีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

Download คลิก >> https://goo.gl/2ykpyh

ที่มา: fap.or.th