ความร่วมมือกับสำนักงานบัญชีเพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ

 

        อธิบดีกรมสรรพากรเปิดสัมมนา "ความร่วมมือกับสำนักงานบัญชีเพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ"
       

     


นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดสัมมนาและแถลงข่าว เรื่อง "ความร่วมมือกับสำนักงานบัญชีเพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ" สำหรับสำนักงานบัญชี อีกทั้งได้มีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ TelePresence ไปยังสำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ เพื่อให้สำนักงานบัญชีทั่วประเทศเข้ารับฟังพร้อมกัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร และในโอกาสนี้ได้ประชุมหารือร่วมระหว่างกรมสรรพากร กับ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ สมาคมสำนักงานบัญชีไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย ณ ห้องพระอุเทน 5 กรมสรรพากร

 

ที่มา: rd.go.th