ครม.ไฟเขียวจัดตั้ง "บริษัทจำกัดคนเดียว" หนุนเอสเอ็มอี เข้าระบบ 2 ล้านราย

 

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ...... เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 2 ล้านกว่าราย เข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐจัดให้ โดยกำหนดความเป็นนิติบุคคลของบริษัทที่จัดตั้งโดยบุคคลคนเดียว โดยเจ้าของบริษัทต้องมีสัญชาติไทย และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลถึงที่สุด หรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดมีอำนาจครอบงบกิจการหรือแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนเพียงแห่งเดียวหรือลงทุนแทนคนต่างด้าวโดยอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทจำกัดคนเดียวอยู่ที่2,000 บาท ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับร่างพ.ร.บ.นี้ไปพิจารณาแก้ไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแทนการตราเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยให้รับความเห็นจากกระทรวงยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วนำเสนอ ครม.อีกครั้งหนึ่ง "ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME รวมทั้ง Start Up เพราะการที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลจะทำให้ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น อีกทั้งลดปัญหาข้อพิพาทผู้ถือหุ้นได้ด้วย"นายณัฐพรกล่าว

 

ที่มา:ประชาชาติธุรกิจออนไลน์